Над нещата

Някъде там.

На високо.
Над целия град.
Над всички проблеми.
Над всички хора.
Над нещата.

Някъде там.
Където сме само 
ти и аз.
Далеч от всички.
Далеч от всичко.

Някъде там.
Защото...
ти си до мен
и аз съм до теб.
Защото...
заедно
сме там.

Някъде там.
Над нещата.

И в шума,
и в суматохата,
и в делници,
и в празници,
ти си до мен,
аз съм до теб.

Но някак друго е...
когато сме 
някъде там,
на високо,
над нещата.

Няма коментари